chat_skype
Go Top
  Login       Register       Cart

Chương trình khuyến mãi tháng 8 Dùng thử miễn phí máy vắt sổ điện tử HIKARI

Tuesday, 05/08/2014, 15:05 GMT+7

máy vắt sổ điện tử HIKARI xuất xứ Đài Loan

Công ty Việt Trung Hiếu phối hợp với đối tác Hikari thương hiệu của Đài Loan sản xuất các lại máy móc thiết bị ngành may mặt. Chúng tôi & đối tác Hikari Đài Loan đang có chương trình khuyến mải khách hàng dùng thử máy vắt sổ điện tử Hikari từ ngày 11/08/2014 - > 30/09/2014.


admin