chat_skype
Go Top
  Đăng nhập       Đăng ký       Giỏ hàng

Thương hiệu

    

             Thương hiệu VIM, thương hiệu nổi tiếng đã được chứng minh tại nhiều quốc gia sản xuất các sản phẩm trong lỉnh vực may mặc, các loại máy ép Seam, máy cắt rập, máy cắt Laser, máy đính cườm, máy thử Seam, máy may siêu dùng trong lỉnh vực bơi lội, máy ép Seam đồ lót