chat_skype
Go Top
  Đăng nhập       Đăng ký       Giỏ hàng

Thương hiệu

K-Chance Sewing Machine Development Co, Ltd được thành lập vào năm 1985. đó là các đại lý ban đầu cho máy may công nghiệp. Dựa trên kỹ thuật phong phú và kinh nghiệm tích lũy trong hơn 30 năm qua, chúng tôi đã sản xuất chất lượng cao của máy may công nghiệp và đã được xuất khẩu "K-CHANCE" thương hiệu trên toàn thế giới rất tốt.